داروهای دامپزشکی طیور

  • بنر 1
  • bnaner2
  • بنر3
  • بنر 4
  • بنر 5
در زیر داروهای دامپزشکی که ممکن است برای آنها تجویز شود آورده شده استطیور، از جمله مرغ، مرغ گوشتی، بوقلمون، کبوتر و غیره.این داروها برایطیورمتفاوت وارد شویدکارکرد، شاملداروهای ضد انگل، داروهای بیماری های تنفسی، داروهای مکمل تغذیه و غیره، محصولات محبوب هستند0.1٪ دیکلازوریل پریمکس، 10٪ پودر محلول تیامولین فومارات، پودر محلول آمپرولیوم، پودر تقویت کننده طیور، پودر تقویت کننده بیرویلر، محلول خوراکی انروفلوکساسین 10٪، قرص اکسی تتراسایکلین 100 میلی گرمو غیره