داروهای دامپزشکی شتر

  • بنر 1
  • bnaner2
  • بنر3
  • بنر 4
  • بنر 5
در زیر داروهای دامپزشکی که ممکن است برای شتر تجویز شود آورده شده است.این داروها برای شتر در اشکال مختلف دارویی از جمله محلول خوراکی، بولوس، تزریقی، پیش میکس، پودر محلول و غیره موجود می باشند، محصولات محبوب عبارتند از 0.08% آبکش ایورمکتین، 0.8% ایورمکتین درنچ، 1% تزریقی ایورمکتین، LA 20% اکسیتر تزریقی. 2500 میلی گرم آلبندازول بولوس و غیره.